“Այո՛, «հիւանդ» ենք, «հիւանդ» ենք ա՛զգովին, համազգայի՛ն համաճարակներով

16/11/2021 09:00
“Այո՛, «հիւանդ» ենք, «հիւանդ» ենք ա՛զգովին, համազգայի՛ն համաճարակներով

Սիմոն Սիմոնեան Պէյրութի տպարան «Սեւան»ի իր նոր գրասենեակին մէջ՝ Փետրուար 1972-ին: 

Միեւնոյն գրասենեակը ծառայած է  նաեւ որպէս «Սփիւռք» շաբաթաթերթի խմբագրատուն:

Յարգելի ընթերցող,
Սփիւռքահայ փոքրիկ օրիորդ Սեդա Ռշտունին, Երեւանի մէջ է 1972 թուին: 
Իր հարազատներուն հետ հանդիպած է նաեւ Խաչիկ Դաշտենցին ու Յովհաննէս Շիրազին, եւ փափաքած որ իր  յուշամատեանին —ալպոմին—  մէջ անոնք ալ գրեն մի քանի տող:
Հայրենի զոյգ գրողներուն արձանագրած այդ տողերը կ'ըլլան խթանը Սիմոնեանի «ԴԵՂ»Ը յօդուածին՝ որ լոյս կը տեսնէ «Սփիւռք» շաբաթաթերթի 1972 տարուան 31 Յունուարի թիւին մէջ:
Ստորեւ մի քանի մէջբերումներ յօդուածէն.
“Այո՛, «հիւանդ» ենք, «հիւանդ» ենք ա՛զգովին, համազգայի՛ն համաճարակներով եւ ոչ թէ մէկ դեղի, այլ բազմապիսի դեղերու պէտք ունինք… բայց մեր «Վէրք»ին ու վէրքերուն բալասան դեղերը չեն գտնուիր ուրիշներու, օտարներո՛ւ դեղարաններուն մէջ, այլ՝ մեր դեղարաններուն մէջ, եւ մեր դեղագործները ՄԵ՛ՆՔ պիտի ըլլանք եւ ո՛չ թէ ուրիշները, օտարները:”
Տակաւին մեր կուսակցութիւնները չիմացան թէ իրենցմէ իւրաքանչիւրը առանձինն ի վիճակի չէ եւ իրաւունք ալ չունի առանձինն  հետապնդելու Հայկական Դատ, եթէ անշուշտ առաջին եւ միակ նպատակը բան իրագործել ու նուաճել է:”
"Միջա՛կ են մեր գրողները — իրենց արձակով ու չափուածքով, միջա՛կ են մեր հրապարակագիրները իրենց չքնա՜ղ արտատպումներով, միջակ են մեր հոգեւորականները իրենց զոհաբերութեամբ ու հաւատքով:"
Յօդուածին  ամբողջութիւնը կրնաք կարդալ սեղմելով ձեր ստացած կցեալ ծրարին վրայ:
Իսկ «Սփիւռք» շաբաթաթերթի այս համարի պարունակութեան ամբողջութիւնը կրնաք կարդալ, այցելելով Հայաստանի Ազգային Գրադարանի թուայնացուցած շտեմարանը, սեղմելով հետեւեալ կապին վրայ. http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Spyurk/1972/1972(49-52).pdf
Հոն գրութիւններ ունին նաեւ՝ 
Նշան Խոշաֆեան    ..................«Մինչեւ ե՞րբ նոյն թմբիրով» 
- Թորոս Թորանեան  ................. «Հին եւ նոր սերունդ»
- Գէորգ Աճեմեան   .................... «Բայց ինչո՛ւ եւ մինչեւ ե՞րբ»
- Արտակ Արք. Մանուկեան   ....«Զանգակներ, Հա՛յ Զանգակներ»
- Միքայէլ Թաւրիզեան    ..........  «Ամանորի երեկոյ» եւ «Հայաստանին»
- Պարոյր Մասիկեան    ............. «Հայկ Գասպարեան»
- Զաքար Մասիկեան   ..............  «Հայկ Գասպարեան եւ իր գիրքը՝ "Վիկտոր Հիւկոյ հայ գրականութեան մէջ"»
- Արթոյ Պըլըքտանեան    ........   «Ընկերոջս՝ Հայկ Գասպարեանի անթառամ յիշատակին»
- Յովհաննէս Այանեան    ........   «Ես՝ ուռենի»
- Ահարոն Խաչատուրեան    ...   «Վաղամեռիկ դասընկերոջս Գուրգէն Ալեմշահի մահուան 25-րդ տարելիցին առթիւ»
- Սմբատ Շահնազարեան    ...    «Իջնե՛նք մեր ընդերկրեայ աշխարհը»
- Խոսրով Ասոյեան    ..............    «Օրերուս հետ»
- Յովհաննէս Շիրազ    ...........     «Դու այսքան բարի, մահը այսքան չար...»
- Կարոյ Բարսեղեան    ...........    «Տագնապ Սէյնթ Քեթրին պողոտայի վրայ»
- Արմէն Դարեան    ..................   «Գոհար ու Ազնաւուր»
- Պօղոս Գուբելեան   ..............    «Վենեսսա եւ Տէյվ...»
- Հայկ Ժամկոչեան  ................    «Գրադատական "Կորստական թոյներ" Պօղոս Սնապեանի»
- Խորէն Տէտէեան    ................    «Հայկ Ժամկոչեան (դիմաստուեր)»
- Գրիշ Դաւթեան    ..................   «Թէժ աղջիկ»
- Մեսրոպ Վրդ. Աշճեան    .....    «Պայըրտ Տաճ»
- Լեւոն Վարդան    ...................   «Հնչեակներ»
- Անուշաւան Ֆրանկիւլեան  ...  «Գէորգ Աճեմեանի "Միակ լուծումը"»
- Նշան Պեշիկթաշլեան    ........   «Զրոյց՝ Կրօնաւորի եւ Աշխարհականի»
- Գէորգ Թեմիզեան    ...............   «Անապատ թիւ 1»
Երկա՛ր, շատ երկա՜ր ու առո՛ղջ կեանք Ասոյեան Խոսրովին, Գուբելեան Պօղոսին ու Դաւթեան Գրիշին: 
Իսկ ննջեցեալներու հոգիներուն՝ մոմ, խունկ ու աղօթք:
***
Յաջորդ անգամ կը յուսամ անդրադառնալ այս ե-նամակագրութիւնը շարունակելու դրդապատճառներուս:
Յարգանքով՝     
Սասուն Սիմոնեան